መኪና አሳዳጅ ውሾችበዳንኤል ክብረት ማግባት የሚመኙ ግን ካገቡ በሀላ ምን እንደሚያደርጉያልተዘጋጁ ገንዘብ የሚፈልጉ ገንዘቡን ቢያገኙ ምንእንደሚሰሩበት በቅጡ ያላቀዱ ውጭ ሀገር…

ተ—ጠ—ን—ቀ—ቅ!! ለፍትህ፥ለዕኩልነት፥ለዴሞክራሲያዊ መብት መከበር፥ለሰባዊ መብት ልዕልና መጠበቅ፥ ለኢትዮጵያ አንድነት— ሲሉ ውድ ህይወታቸውን አሳልፈው ለሰጡ ሰማዕት ጓዶቻችን አንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት…