Have Your Say: Getachew Seyoum

Source: https://tracking.feedpress.it/link/17593/8871253
https://tracking.feedpress.it/link/17593/8871254/amharic_5206b631-f903-410c-99f6-47683ab1b355.mp3

አቶ ጌታቸው ስዩም፤  ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ አሕመድ ቃላቸውን በግብር እንዲያውሉ፤ የሕወሓት አመራር አባላትም በአመጽ ሳይሆን በዴሞክራሲያዊ መንገድ ዘወር እንዲሉ ያሳስባሉ።

Share this post

Post Comment